Om

Om Skoljuristerna.se

Skoljuristerna.se är ett nytt forum för utbildning i skoljuridik. Företaget bakom detta forum är Ingela Fehér Skoljuristen. Kärnan och målsättningen i min verksamhet är att kartlägga kommuners och enskilda skolors (även fristående skolors) skoljuridiska utbildningsbehov och därefter skräddarsy lämpliga informationspaket för dem. Såväl rektorer, lärare som tjänstemän på utbildningsförvaltningarna hanterar juridiska frågor och tar beslut som får juridiska konsekvenser. Min ambition är att alla individer i organisationen får de kunskaper som just de behöver för att vara trygga i sin tjänsteutövning.

 

Jag tillhandahåller följande utbud:

  • Öppna föreläsningar
  • Skräddarsydda utbildningar
  • Rådgivning
  • Publikationer

 

Ingela Fehér heter jag som har startat skoljuristerna.se Jag är jurist och har bland annat arbetat som utredare på Skolinspektionen och som skoljurist inom en kommun i Stockholms län. Dessförinnan var jag utgivare på Norstedts Juridik AB och ansvarade för bokutgivning, Internettjänster och seminarieverksamhet för skolledare. Namnet Skoljuristerna syftar förutom på mig själv, på de mycket kunniga föreläsare, författare och specialister i presentationen "Föreläsare" nedan, som jag har haft ett långt och givande samarbete med under min tid på Norstedts Juridik AB. De medverkar nu som uppdragstagare i mitt företag Ingela Fehér Skoljuristen.

 

Det finns en hel del bra litteratur och Internettjänster inom skoljuridiken. Jag menar ändå att detta inte kan ersätta de personliga möten och den interaktivitet som uppstår under ett seminarium, en föreläsning eller i en diskussionsgrupp, då man konkretiserar och förtydligar stoffets innehåll och ger vägledning till hur man bör orientera sig och hitta inom de olika informationskällorna.

 

Föreläsare

Lars Werner

Föreläsare inom den statliga rektorsutbildningen och olika typer av fortbildning riktad mot skolans personal samt ledamot i Skolväsendets överklagandenämnd. Lars har tidigare varit rättslig rådgivare i Utbildningsdepartementet och har arbetat i mer än 20 år med skoljuridiska frågor samt skrivit ett flertal böcker på det skoljuridiska området.

 

Mikael Hellstadius

Mikael Hellstadius är jurist och har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år samt tidigare som undervisningsråd på Skolverket och i domstol. Han har även varit sekreterare och expert i ett stortantal olika utredningar på skolans område samt deltagit i arbetet med flera av de större reformer som genomförts på området under senare år, bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael har också varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar på de statliga rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.

 

Ingela Fehér

Initiativtagare till skoljuristerna.se.

Jag är jurist och har bland annat arbetat som utredare på Skolinspektionen, som skoljurist inom en kommun i Stockholms län och som utgivare på Norstedts Juridik AB med ansvar för bokutgivning, nyhetsbevakning, internettjänster och seminarieverksamhet inom området skoljuridik. Nu utbildningsarrangör, föreläsare och rådgivare.

 

Gästföreläsare

Vid behov anlitas även gästföreläsare inom olika specialområden, ofta för att ge ett kompletterande praktiskt perspektiv till de juridiska ramarna.

Samarbetspartners

Infosoc Rättsdata AB

Juridiska rättsdatabaser, nyhetsbrev och utbildningar.

Juridik helt enkelt – sedan 1989.

COPYRIGHT © 2015 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS