Särskilt stöd

Särskilt stöd

Stockholm den 23 oktober 2019Brister i arbetet med särskilt stöd är en de vanligaste orsakerna till kritik från Skolinspektionen. I den här utbildningen klargör vi hur man kan arbeta rättssäkert med denna viktiga fråga.

Utbildningen är lämplig för dig som är lärare/specialpedagog, rektor/biträdande rektor, arbetar inom elevhälsan eller i den kommunala förvaltningen. Fokus ligger på särskilt stöd inom grundskolans verksamhet men även du som arbetar inom gymnasieskolan är välkommen.


Nyheter:

 • Överlämning av uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer (fr.o.m. ht -18)
 • Garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet (fr.o.m. ht -19)
 • Läsa, skriva, räkna - Insatsgaranti


Följande tas upp:

 • Ledning och stimulans till alla
 • Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen
 • Att utreda behov av särskilt stöd
 • Att upprätta åtgärdsprogram
 • Skolverkets allmänna råd från 2014:

- Rätt stöd

- Uppföljning och utvärdering

- Elev- och föräldrainflytande

 • Lovskola
 • Kontakter med socialförvaltning, BUP m.m.
 • Tilläggsbelopp
 • Överklagandenämndens avgöranden


Föreläsare: Lars Werner (Skoljuristerna).

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.

Datum och tid: 23 oktober 2019, kl. 09:00-16:00

Pris: 3 950 kronor exkl. moms. I priset förmiddagsfika, lunch och dokumentation.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.

COPYRIGHT © 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS