Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier - en temadag

Stockholm den 24 april 2019

COPYRIGHT © 2015 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS

Meetoo-rörelsen satte fokus på sexuella trakasserier på många håll i samhället, så även i skolan. Under förmiddagen denna temadag går vi igenom aktuell rättslig reglering och praxis på området.

Bland annat kommer följande att tas upp:

  • Vad säger skollag, läroplaner och diskrimineringslag
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Anmälningsplikt, utredningsskyldighet och åtgärder
  • Vad kan Barn- och elevombudet respektive Diskrimineringsombudsmannen göra?

 

Eftermiddagen ägnas åt att belysa hur man praktiskt kan arbeta med frågor om sexuella trakasserier från olika perspektiv. Vi får möta representanter för elevorganisationer, skolledning och vårdnadshavare som berättar om sina erfarenheter och hur de lyckats att komma framåt i sitt likabehandlingsarbete och i sitt arbete mot sexuella trakasserier.

Bland annat kommer följande att tas upp:

  • Attityder
  • Förebyggande arbete
  • Åtgärder och förändringsarbete
  • Goda exempel
  • Sociala medier
  • Samverkan

 

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)

Mer information om övriga föreläsare kommer att presenteras inom kort!

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.

Datum och tid: 24 april 2019, kl. 09:00-16:00

Pris: 3 950 kronor exkl. moms. I priset förmiddagsfika, lunch och dokumentation.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

 

Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.