Skoljuridik för skolchefer

Skoljuridik för skolchefer

Stockholm den 26 september 2019

Sedan 1 juli 2018 ska alla skolhuvudmän utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Detta gäller all verksamhet inom skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

Denna utbildningsdag vänder sig till dig som är skolchef, men är lämplig även för andra som behöver en övergripande juridisk kunskap på skolområdet, t.ex. verksamhetsutvecklare, strateger och samordnare. Stort utrymme ges för egna frågeställningar. Vi tar upp följande områden:

  • Grundläggande utgångspunkter i skollagstiftningen

  • Rätten till utbildning och skolplikt

  • Mottagande

  • Ingripanden mot elever

  • Arbetet mot kränkande behandling

  • Särskilt stöd

  • Offentlighet och sekretess/GDPR

  • Förhållandet mellan skolans regelverk och andra lagar som t.ex.

  • Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, kommunallagen och aktiebolagslagen.


Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.

Datum och tid: 26 september 2019, kl. 09:00-16:00

Pris: 3 950 kronor exkl. moms. I priset ingår f.m. fika med smörgås, lunch och e.m. fika med kaka samt frukt.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.

COPYRIGHT © 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS