Antagning till gymnasieskolan

Antagning till gymnasieskolan – Enskild huvudman
Regler, ansvar och praktisk tillämpning

Webbutbildning den 1 december 2021


Antalet elever som ska välja och påbörja en gymnasieutbildning fortsätter att öka kommande år.
Ansöknings- och antagningsprocessen innefattar ett antal uppgifter som ska utföras inom fastställda tidsplaner och enligt gällande regelverk. Sökt huvudman behöver veta vad som gäller och vad som åligger denne för korrekt hantering och tillämpning av reglerna.
Antagningskanslierna i landet sköter helheten och en stor del i processen men som fristående gymnasieskola och sökt huvudman har du det myndighetsutövande ansvaret.

Antagningsåret inleds med fastställande av, och erbjudande av, utbildningsutbud. Det innefattar en eller ett par ansökningsperioder. Både övergripande och individuella beslut ska fattas. Underlag och uppgifter om sökande ska bedömas och fattas beslut kring löpande fram tills utbildningen startar. Du som sökt huvudman, fristående gymnasieskola, ska göra detta vid bestämda tidpunkter, ofta inom snäva tidsramar inför slutantagningen och den efterföljande reservantagningen.

Få grepp kring alla delar, stärk din och verksamhetens kompetens och kunskap i den regelstyrda hanteringen som gäller vid antagningen till gymnasieskolans utbildningar.

Spara tid genom att bli säker på vad som gäller, för att kunna förbereda och planera ert arbete och uppfylla krav och ansvar som fristående gymnasieskola och sökt huvudman.

Utbildningen riktar sig till dig som är rektor, biträdande rektor, skolchef och till dig som gör bedömningar och fattar beslut under antagningsåret samt dokumenterar och planerar för antagna elever vid fristående gymnasieskola.

Bland annat kommer följande områden tas upp:

  • Lagstiftningen
  • Ansöknings- och antagningsprocessens olika skeden
  • Sökande- och elevkategorier
  • Behörighet och urval
  • Mottagande, ersättningar och bidrag
  • Överklagande och praxis
  • Överlämning av uppgifter om elever från avlämnande skola
  • Individuella studieplaner
  • Aktuella reformer


Föreläsare: Charlott Rydén

Datum och tid: 1 december 2021, kl. 9:30-15:00

Pris: 2 950:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.