Grundutbildning gymnasieantagningen

Grundutbildning gymnasieantagning, 2 dagar

Webbutbildning den 27-28 januari 2021Grundutbildning gymnasieantagning riktar sig till dig som arbetar på antagningskansli, i kommun, i region eller på skola exempelvis som handläggare, antagningssekreterare, beslutsfattare, utredare, chef.
Utbildningen är till för alla er som arbetar med eller ansvarar för ansöknings- och antagningsprocessen, oavsett om det är som antagningskansli som sköter antagningen i sin helhet eller om du har i uppgift att bedöma och fatta beslut gällande vissa specifika delar vid ansökan och antagningen till gymnasie- och gymnasiesärskolan.


Utbildningen vänder sig både till dig som är ny i din roll, som inte tidigare genomgått någon grundläggande utbildning eller som behöver fräscha upp eller bygga på dina kunskaper inför det kommande arbetet med ansökningar och antagning.

Bland annat kommer följande områden tas upp:

  • Ansöknings- och antagningsprocessen
  • Hantering under ett antagningsår
  • Sökande- och elevkategorier
  • Yttrande, mottagande, samverkansavtal
  • Behörighet och urval
  • Interkommunala ersättningar och bidrag
  • Beslut, överenskommelser och regleringar
  • Överklagande
  • Regelverk, tillämpning och praxisFöreläsare: Charlott Rydén

Datum och tid: 27-28 januari 2021, kl. 9:30-15:00 båda dagarna.

Pris: 4 950 kr exkl moms.

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Vem är Charlott Rydén?
Charlott Rydén som håller utbildningen avslutade sin tjänst som chef för Gymnasieantagningen Storsthlm i september 2020 efter drygt 13 år i denna roll. Idag erbjuder hon utbildningar och rådgivning.

Charlott har ingått i Sveriges och kommuner och regioners, SKR:s, arbets- och expertgrupp för antagningsfrågor som bland annat har haft till uppgift att genomföra den årliga grundutbildningen i Sigtuna. Charlott har varit föreläsare vid SKR:s gymnasie- och antagningskonferenser samt, tillsammans med övriga i arbetsgruppen, tagit fram och uppdaterat innehållet i Handbok för gymnasieantagningen.


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.