Gymnasieskolans introduktionsutbildningar

Introduktionsprogram i gymnasieskolan
- anordnande, mottagande och antagning

Webbutbildning den 26 september 2023


Syfte och innehåll skiljer sig åt mellan de olika kategorierna introduktionsutbildningar som ska erbjudas och anordnas för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Det gör även bestämmelserna om anordnande, erbjudande, mottagande och antagning till de olika IM-programmen.

Den här utbildningen riktar sig främst till dig som är beslutsfattare, handläggare, rektor, skolchef eller studie- och yrkesvägledare som hanterar och fattar beslut om anordnande av, sökanden, ersättningar, antagningen och mottagande av elever till IM-utbildningar.

Följande delar kommer gås igenom:

  • Syfte, målgrupp
  • Behörighet
  • IM som anordnas för enskild elev respektive för grupp av elever
  • Överenskommelse mellan hemkommun och huvudmannen för utbildningen, bidrag och ersättning
  • Beslut om antagning och placering
  • Information om elev från avlämnande skola
  • Elevens rätt att påbörja och fullfölja introduktionsutbildning
  • Utbildningsplan och individuell studieplan


Ni är varmt välkomna att inkomma med frågor redan inför utbildningen.


Föreläsare: Charlott Rydén

Datum och tid: 26 september 2023, kl. 9:30-15:00.

Pris: 3 250 kr exkl moms.

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.