Gymnasieskolans introduktionsutbildningar

Introduktionsprogram i gymnasieskolan
- anordnande, mottagande och antagning

Webbutbildning den 6 december 2022


Syfte och innehåll skiljer sig åt mellan de olika kategorierna introduktionsutbildningar som ska erbjudas och anordnas för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Det gör även bestämmelserna om anordnande, erbjudande, mottagande och antagning till de olika IM-programmen.

Den här utbildningen riktar sig främst till dig som är beslutsfattare, handläggare, rektor, skolchef eller studie- och yrkesvägledare som hanterar och fattar beslut om anordnande av, sökanden, ersättningar, antagningen och mottagande av elever till IM-utbildningar.

Följande delar kommer gås igenom:

  • Syfte, målgrupp
  • Behörighet
  • IM som anordnas för enskild elev respektive för grupp av elever
  • Överenskommelse mellan hemkommun och huvudmannen för utbildningen, bidrag och ersättning
  • Beslut om antagning och placering
  • Information om elev från avlämnande skola
  • Elevens rätt att påbörja och fullfölja introduktionsutbildning
  • Utbildningsplan och individuell studieplan


Ni är varmt välkomna att inkomma med frågor redan inför utbildningen.


Föreläsare: Charlott Rydén

Datum och tid: 6 december, kl. 9:30-15:00.

Pris: 3 250 kr exkl moms.

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress och fakturareferens! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.