Hot och våld i skolan

Hot och våld i skolan - Rektors skyldigheter och möjligheter


Hybridutbildning (fysisk närvaro eller via webblänk) den 25 april 2023

Heldagsworkshop för dig som vill veta mer om hur du kan arbeta med alla aspekter av hot och våld i din skola. Ta ett helhetsgrepp om denna viktiga fråga.

Nästan var femte lärare går till arbetet med rädsla för att bli utsatt för hot, våld eller andra trakasserier. Mobbning inom svenska skolan har fördubblats de senaste tio åren och vi har gått från att vara ett föregångsland till att bli ett land bland andra när det gäller hot och våld i skolan.

Denna utbildning syftar till att ge dig som har ledningsansvar inom skolan verktyg för att hantera alla aspekter av hot och våld i skolan.

Under förmiddagen (09:30-12:00) går vi igenom vad som du som skolledare måste kunna när det gäller arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar, förebyggande arbete mot kränkningar, skyldigheter och möjligheter att ingripa vid akuta situationer, konsekvenser för elever som utsätter andra på skolan samt mycket mer av den juridiska kunskap som är viktig att ha vad gäller att hantera hot och våld i skolan.

På eftermiddagen (13:00-16:00) berättar vi om vilka evidensbaserade metoder som finns för att hantera akuta konfliktsituationer men framför allt hur skolan kan arbeta systematiskt för att förebygga hot och våld mellan elever såväl som mellan elever och lärare. Lär dig allt om konflikthantering i skolan och få konkreta verktyg och metoder.

Innehåll:

Förmiddag

  • Nya regler om omedelbara och tillfälliga åtgärder för att avvärja hot och våld.
  • Tillsynsansvaret. Gränsdragning mellan fysiskt ingripande och kränkning.
  • Disciplinära åtgärder/reglering gällande trygghet och studiero.
  • Rutiner vid allvarliga kränkningar/hot och våld; Tillkalla sjukvård, informera vårdnadshavare, dokumentera händelseförlopp, socanmälan/polisanmälan osv.
  • Det förebyggande arbetet mot kränkningar (inkl. allvarliga hot och våld) samt arbetsmiljöansvaret.


Eftermiddag

  • Konflikthantering i skolan – hantera akuta situationer samtidigt som du inte fastnar där.
  • Vilka metoder har evidens när det gäller att arbeta med socialt klimat, mobbning och annat hot och våld?
  • Allmänna psykologiska verktyg som bidrar till en lugn och trygg skolmiljö.
  • Hur får vi all personal att dra åt samma håll samt arbeta med de verktyg som vi vet fungerar.


Föreläsare förmiddag: Ingela Fehér (Skoljuristerna)

Föreläsare eftermiddag: Peter Friberg (Psykologiakademin)

Datum och tid: 25 april 2023, kl. 9:30-16:00 (lunch 12:00-13:00)

Pris: 3 995:- för deltagande via webblänk, full interaktivitet.

Pris: 5 495:- för deltagande på plats, Stockholm, lokal meddelas senare.


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.