Interkommunal

Interkommunala ersättningar och bidrag i förskolan, skolan och gymnasieskolan

Webbutbildning den 7 september 2023

Vad styr de belopp och ersättningar som hemkommunen ska betala för sina barn och ungdomar som är elever i annan kommuns eller regions förskola / skola / gymnasieskola eller i fristående förskolor, skolor och gymnasieskolor?

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar i kommun med ansvar för interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor och gymnasieskolor.

Vi kommer lotsa er igenom bestämmelserna i Skollagen, Skol- och Gymnasieförordningen och de förordningar i övrigt som reglerar ersättningar, bidrag till skolorna och stöd till elever.

Följande delar och frågeställningar kommer vi gå igenom och besvara:

  • Vad gäller bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg?
  • Vad gäller för nationella program och för de olika introduktionsprogrammen i gymnasieskolan?
  • När ska utbildningsanordnarens pris och när ska hemkommunens pris betalas till kommuner och regioner?
  • När ska hemkommunens pris och när ska riksprislistans pris betalas till fristående gymnasieskolor?
  • I vilka fall är överenskommelse om ersättning mellan hemkommun och sökt huvudman en förutsättning för mottagande och antagning till en utbildning?
  • Hur länge måste hemkommunen betala för en elev?
  • Vad gäller för en elev som har flyttat till ny kommun under utbildningens gång?
  • När är statsbidrag aktuella, för vilka kategorier av elever ska de ansökas om och av vem?Ni är varmt välkomna att inkomma med frågor inför utbildningen.


Föreläsare: Charlott Rydén

Datum och tid: 7 september 2023, kl. 9:30-15:00

Pris: 3 250:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.