Krankande behandling

Kränkande behandling i förskola och skola

Stockholm den 29 september 2020

Att skapa en trygg arbetsmiljö för alla elever är en av skolans viktigaste uppgifter. I denna utbildning går vi igenom de rättsliga grunderna för arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling och vad dessa regler praktiskt innebär för olika verksamheter.:


 • Gällande regler enligt skollag och diskrimineringslag
 • Plan mot kränkande behandling
 • Förebyggande arbete
 • Anmälningsskyldighet
 • Skyldighet att utreda o vidta åtgärder, uppföljning m.m.
 • Kortare avstängning o förflyttning av elever som kränker
 • Andra ingripanden mot elever
 • Samarbete mellan lärare, elevhälsa, vårdnadshavare m.fl.
 • Anmäla till BEO/Skolinspektionen.
 • Sekretess vid ärenden om kränkande behandling
 • Aktuella reformer
 • Aktuell praxis


Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm

Datum och tid: 29 september 2020, kl. 9:30-16:00

Pris: Fysisk utbildning 3 950:-, webbutbildning 3 450:-

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.

COPYRIGHT © 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS