Krankande behandling

Kränkande behandling

Webbutbildning den 22 september 2023

Att skapa en trygg arbetsmiljö för alla elever är en av skolans viktigaste uppgifter. I denna utbildning går vi igenom de rättsliga grunderna för arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling och vad dessa regler praktiskt innebär för olika verksamheter.:


  • Gällande regler enligt skollag och diskrimineringslag
  • Plan mot kränkande behandling
  • Förebyggande arbete
  • Anmälningsskyldighet
  • Skyldighet att utreda o vidta åtgärder, uppföljning m.m.
  • Kortare avstängning o förflyttning av elever som kränker
  • Andra ingripanden mot elever
  • Samarbete mellan lärare, elevhälsa, vårdnadshavare m.fl.
  • Anmäla till BEO/Skolinspektionen.
  • Sekretess vid ärenden om kränkande behandling


Nyheter:


  • Reglerna om personalens allmänna befogenheter vid kränkningar har utvidgats och förtydligats.

  • Möjlighet att tillfälligt omplacera elever som kränker andra elever i särskild undervisningsgrupp.

  • Vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen om lärares möjlighet att fysiskt ingripa mot elev”

  • Aktuella reformer och praxis


Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)

Datum och tid: 22 september 2023, kl. 9:30-14:00

Pris: 3 250:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.