Mottagandeprocessen i grundsärskola och gymnasiesärskola

Mottagandeprocessen i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Rättssäkerhet och myndighetsutövande

Webbutbildning den 10 mars 2023

Den här utbildningen riktar sig till beslutsfattare i mottagandeprocessen för särskolan samt andra personer med arbetsuppgifter som är kopplade till denna process. Syftet är att ge en trygghet i arbetet och att skapa en rättssäkerhet i tillämpningen av gällande regler på området. Stort utrymme kommer att ges till egna frågeställningar.

Under utbildningsdagen tar vi upp rutiner vid;

 • beredning inför beslut om mottagande i särskola

 • de fyra utredningarna med frågeställning kring skolform

 • vårdnadshavares delaktighet under processen

 • integrering och undervisningsgrupper

 • när särskoleelev byter huvudman, t ex friskola eller kommun

 • förberedelse i förskoleklassen

 • träningssärskolans uppdrag

 • uppföljning av målgruppstillhörighet gällande grundsär- och gymnasiesärskola

 • när en elev inte längre tillhör särskolans målgrupp

 • överklagan vid mottagningsbeslut

 • skadestånd vid felaktig placering

 • Aktuella förändringar och förslag i regelverket för skolformen samt ny praxis

Vår gästföreläsare Carola Rylander har i över 10 år arbetat med mottagande inom grund- och gymnasiesärskolan samt lagt ett särskilt fokus på rutiner för rättssäkerhet och utvecklingsfrågor i dessa skolformer. Hon möter dagligen särskolans lärare, elever och vårdnadshavare med uppdraget att säkerställa en likvärdig utbildning för särskolans elever. Hon har lång erfarenhet kring att samverka med externa aktörer som HAB, LSS, Försäkringskassan och Socialtjänsten.

Carola har en Fil. kand i Litteraturvetenskap och en gymnasielärarexamen och har arbetat som lärare vid olika stadier för barn, ungdomar och vuxna.

Föreläsare: Carola Rylander

Datum och tid: 10 mars 2023, kl. 9:30-14:00

Pris: 3 250:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.