Offentlighet och sekretess i förskola och skola

Offentlighet och sekretess i förskola och skola

Webbutbildning den 10 december 2020

Regler om offentlighet och sekretess aktualiseras ofta för både personal i förskolor och skolor och för dem som arbetar på förvaltningsnivå i en kommun.

I den här utbildningen gör vi en grundlig genomgång av hur regelverket ser ut och vad det innebär i praktiken. Fokus riktas på hur verksamheterna praktiskt bör hantera olika knepiga situationer. Stort utrymme ges för deltagarnas egna frågeställningar.


Nytt för fristående skolor!

Under våren 2018 lämnade regeringen ett förstag om införande av offentlighetsprincip för fristående skolor. De nya reglerna föreslogs börja gälla den 1 juli 2019, men på grund av att vissa frågor krävde ytterligare utredning har ikraftträdandet flyttats framåt. Offentlighetsprincipen samt krav på registrering och arkivering kommer dock med stor sannolikhet att införas för fristående verksamheter inom något år. Införandet av offentlighetsprincipen kommer innebära mycket omfattande förändringar för fristående skolor när det gäller krav på kompetens och organisation för att kunna hantera allmänna handlingar på ett korrekt sätt och leva upp till offentlighetsprincipen. Vid utbildningen kommer därför även ett särskilt fokus läggas på vad införandet av offentlighetsprincipen i praktiken innebär för de fristående skolorna.

Obligatorisk överlämnandedokumentation

Den 1 juli 2018 började också nya regler om obligatorisk överlämnandedokumentation att gälla. Reglerna innebär att avlämnande skola, från och med förskoleklass till och med gymnasiet, till mottagande skola ska lämna dokumentation som kan underlätta skolbytet för eleven. I samband med detta överlämnande kan ofta frågor om sekretess aktualiseras och de nya reglerna kommer diskuteras vid utbildningen.


Följande områden tas upp:


  • Vad är en allmän handling och vad innebär det?
  • Registrering, diarieföring och arkivering
  • Vilka sekretessregler finns för förskola och skola och när ska de tillämpas?
  • Vilka sekretessbrytande bestämmelser finns och när kan sådana bli aktuella?


Några av de frågor och begrepp som berörs är:


  • Uppgifter i betyg, åtgärdsprogram m.m.
  • Vårdnadshavare/icke vårdnadshavare
  • Myndighet/verksamhetsområde
  • Fotografering/bilder på hemsidor/elever med skyddad ID


Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)

Datum och tid: 10 december 2019, kl. 9:30-14:00

Pris: 2 950:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.

COPYRIGHT © 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS