Rätt till gymnasieutbildning

Rätt till gymnasieutbildning för utländska sökande och bedömning utländska betyg

Webbutbildning den 15 mars 2023


Har ungdomar som inte är folkbokförda i landet rätt till gymnasieutbildning i Sverige? Vilka bestämmelser gäller för de olika kategorierna sökande och vilka bidrag utgår för dessa antagna elever?
Vad gäller för sökande med utländska betyg, hur ska bedömningar om behörighet och antagning i fri kvot göras?

Utbildningen riktar sig till dig som hanterar sökande och antagning samt bidrag och ersättningar för sökande och elever som inte är folkbokförda i Sverige och alla som behöver en grundlig genomgång av regelverket och den praktiska tillämpningen för de olika personkategorierna som det handlar om.

Utbildningen kommer även ta upp vad som gäller kring bedömningar och beslut för sökande med utländska betyg och antagning i fri kvot.

Följande delar kommer att gås igenom:

 • Rätten till gymnasieutbildning
 • Bosättning
 • Sökande från de nordiska länderna, EU-länder, utlandssvenskar
 • Asylsökande och personer som befinner sig i landet utan tillstånd
 • Behörighet och antagning av ej folkbokförda sökande
 • Bedömningar av sökandes slutbetyg från andra länder och internationella skolor
 • Antagning i fri kvot
 • Sökt huvudmans ansvar och hantering av individuella bedömningar och beslut
 • Beslut som får överklagas
 • IB-utbildningar
 • Vilka statsbidrag utgår för antagna elever som inte är folkbokförda i Sverige?


Ni är varmt välkomna att inkomma med frågor inför utbildningen.


Föreläsare: Charlott Rydén

Datum och tid: 15 mars 2023, kl. 9:30-15:00.

Pris: 3 250 kr exkl moms.

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.