Särskilt stöd

Särskilt stöd

Webbutbildning den 28 september 2023


Brister i arbetet med särskilt stöd är en de vanligaste orsakerna till kritik från Skolinspektionen. I den här utbildningen klargör vi hur man kan arbeta rättssäkert med denna viktiga fråga.

Utbildningen är lämplig för dig som är lärare/specialpedagog, rektor/biträdande rektor, arbetar inom elevhälsan eller i den kommunala förvaltningen. Fokus ligger på särskilt stöd inom grundskolans verksamhet men även du som arbetar inom gymnasieskolan är välkommen.


Följande tas upp:

 • Ledning och stimulans till alla
 • Tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet
 • Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen
 • Att utreda behov av särskilt stöd
 • Att upprätta åtgärdsprogram
 • Överlämning av uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer
 • Samordning av insatser vid behov
 • Distansundervisning
 • Lovskola
 • Tilläggsbelopp
 • Aktuella reformer och praxis


Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna).

Datum och tid: 28 september 2023, kl. 9:30-14:00

Pris: 3 250:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.