Skolan och hemmet - rättigheter och skyldigheter

Skolan och hemmet - Rättigheter och skyldigheter

Webbutbildning den 12 november 2021

Att vårdnadshavare är engagerade i sina barns skolgång är givetvis i grunden något positivt. Att ett kontinuerligt samarbete mellan skola och hem är ett viktigt uppdrag för skolan är också tydligt uttryckt i styrdokument som skollagen och läroplanerna.

Många gånger kan det dock uppstå situationer där det är svårt för skolan att veta hur långtgående deras skyldigheter är på olika områden och vilka hemmets rättigheter är. Att det är så tydligt som möjligt för både skola och hem hur skolans skyldigheter och vårdnadshavarnas rättigheter ser ut är en viktig förutsättning för ett fungerande och konstruktivt samarbete mellan skola och hem.

Under denna utbildning går vi igenom ett antal områden som kan aktualiseras i den dagliga verksamheten och som är viktiga för kontakten mellan skola och hem. Fokus kommer ligga på hur de olika reglerna ska tillämpas i skolans praktiska verksamhet.


Aspekter på rättigheter och skyldigheter inom följande områden tas upp:

  • Mottagande/Skolplacering/Klasstillhörighet

  • Särskilt stöd

  • Kränkningar

  • Tillsynsansvar

  • Vårdnadstvister

  • Allmän plats

  • Något om offentlighet/sekretess/GDPR

  • Skolans kommunikation med hemmen


Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)

Datum och tid: 12 november 2021, kl. 9:30-14:00

Pris: 2 950:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.