Skolfrånvaro

Hemmasittare - Elever med problematisk skolfrånvaro

Webbutbildning den 26 oktober 2022

De juridiska reglerna och en metod som fungerar!

Förmiddagen ägnas åt en genomgång av de regler som blir aktuella vid långvarig skolfrånvaro. Bland annat tar vi upp frågor som:

 • Ansvarsfördelning skola, hem, socialtjänst m.fl.
 • Skyldighet att samverka. Anmälningsplikt.
 • Särskilt stöd respektive särskild undervisning
 • Sekretessfrågor

Nyheter:

 • Distansundervisning
 • Förtydligat ansvar för rektor
 • Information till hemkommunen
 • Samordning av insatser vid behov
 • Överlämning av uppgifter vid skolformsbyte och vid byte av skolenhet
 • Aktuella reformer och praxis


Vi berör även utredningen SOU 2016:94 "Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och reagera!".

Efter lunch kommer Peter Friberg från Magelungens Hemmasittarprogram att prata om den modell som man arbetar med för att få elever med långvarig skolfrånvaro tillbaka till en fungerande skolgång.

Hemmasittarprogrammet är ett behandlingsprogram som baseras på kognitiv beteendeterapi. Såväl elev, föräldrar, skola, socialtjänst och BUP är involverade i behandlingen.

 • Varför stannar eleven hemma? Tidiga tecken
 • Inlärningsteori
 • Samverkan på riktigt! Vad fungerar i praktiken?
 • Hur arbetar vi för en ökad skolnärvaro?
 • Vilka anpassningar kan eleven behöva?


Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna), Peter Friberg (Magelungen AB)

Datum och tid: 26 oktober 2022, kl. 10:00-15:00

Pris: 3 250:-.

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.