Trygghet och studiero

Trygghet och studiero - Lärares befogenheter och skolans möjligheter till åtgärder

Webbutbildning den 20 oktober 2023

Hösten -22 trädde en del nya formuleringar ikraft i 5 kap. skollagen som handlar om trygghet och studiero. Under denna utbildning går vi igenom innebörden av dessa nyheter, både avseende lärares möjligheter att ingripa, och avseende rektors möjligheter att organisera verksamheten, så att trygghet och studiero kan säkerställas.

Innehåll:

  • Regeringsformens bestämmelser om skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp
  • Skollagens bestämmelser om kränkande behandling med fokus på förbudet mot lärares kränkning av elever.
  • Nöd- och nödvärnsbestämmelserna.
  • Tillsynsplikten utifrån tidigare praxis från Högsta domstolen.
  • Skollagens bestämmelser om trygghet och studiero.
  • Barnkonventionen och skoldisciplinära åtgärder


Föreläsare: Maria Refors Legge

Datum och tid: 20 oktober 2023, kl. 9:30-14:00

Pris: 3 250:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Maria Refors Legge är doktor i offentlig rätt och har tidigare varit verksam som lärare vid den Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och som adjunkt i rättsvetenskap vid Uppsala universitet. Maria är författare till böckerna: Juridik i skolan: en handbok för lärare och Juridik i förskolan: en handbok för pedagoger och skrev sin avhandling om skolans ansvar att skydda barn mot kränkande behandling


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.