Hem

Utbildningar

 

Jag tillhandahåller dels öppna föreläsningar och seminarier och dels specialutformade utbildningar för en viss skola eller kommun. Innehållet i specialutbildningarna anpassas efter önskemål. Hög kvalitet garanteras genom mycket kompetenta och erfarna föreläsare.

 

Tre viktiga utgångspunkter för mina specialutformade utbildningar är helhet, interaktivitet och konkretion.

 

  • Helhet: Kartläggning av utbildningsbehov, genomförande av utbildning samt uppföljning, t.ex. genom möjligheten att ställa frågor på e-post.
  • Interaktivitet: Utibldningen bedrivs i mindre grupper, alltid med möjlighet till diskussion och frågestunder.
  • Konkretion: Deltagarna ska ha praktisk nytta av utbildningen.

 

Välkommen till våra utbildningsdagar vårterminen 2019

 

 

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Stockholm den 22 februari 2019

 

NYHET

Vad du som skolpolitiker behöver veta om den rättsliga regleringen på skolområdet - heldag

Stockholm den 6 mars 2019

 

Offentlighet och sekretess - heldag

Stockholm den 15 mars 2019

 

NYHET

Vad du som skolpolitiker behöver veta om den rättsliga regleringen på skolområdet - kvällsföreläsning

Stockholm den 20 mars 2019

 

Särskilt stöd

Stockholm den 27 mars 2019

 

Kränkande behandling i förskola och skola

Stockholm den 4 april 2019

 

Hemmasittare - elever med lång skolfrånvaro

Stockholm den 11 april 2019

 

NYHET

Sexuella trakasserier - en temadag

Stockholm den 24 april 2019

 

NYHET

Nya krav för att få driva fristående skolor och förskolor

Stockholm den 3 maj 2019

 

Förskolan och juridiken - heldag

Stockholm den 21 maj 2019

 

 

Rådgivning

 

Välkommen att ställa skoljuridiska frågor på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Rubricera mailet "Rådgivning".

 

COPYRIGHT © 2015 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS