Hem

Nya vyer med Skoljuristerna

Skoljuristerna erbjuder utbildningar för huvudmän, skolledning och övrig personal inom förskola och skola. Vi erbjuder även rådgivning för dessa grupper samt för vårdnadshavare och elever.


Utbildningar


Jag tillhandahåller både öppna utbildningar (se aktuellt kursprogram till höger) och specialutformade utbildningar för en viss skola eller kommun. Hög kvalitet garanteras genom mycket kompetenta och erfarna föreläsare. Innehållet i specialutbildningarna utformas efter önskemål. Kontakta ingela@skoljuristerna.se för utformning av upplägg samt offert.

Tre viktiga utgångspunkter i alla utbildningar är konkretion, interaktivitet och helhet.


  • Konkretion: Deltagarna ska ha praktisk nytta av utbildningen.
  • Interaktivitet: God tid avsätts till alltid till diskussion och frågestunder.
  • Helhet: Förutom själva genomförandet av utbildningen och bifogad dokumentation ges möjlighet att anmäla frågeställningar i förväg samt att ställa följdfrågor på e-post efter utbildningen.


Målet är att alla kursdeltagare ska känna att de har fått med sig ny kunskap och nya perspektiv på det ämne som behandlats under utbildningen. Både genom själva föreläsningen, genom svar på sina frågor och genom utbyte av tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare.


Rådgivning


Välkommen att ställa skoljuridiska frågor på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Rubricera mailet "Rådgivning".


Välkommen till våra webbutbildningar höstterminen 2022Interkommunal ersättning och bidrag gymnasieskola och gymnasiesärskola
6 september


Kränkande behandling
22 september


Särskilt stöd
7 oktober


Rätt till gymnasieutbildning för utländska sökande och bedömning utländska betyg.
11 oktober


Mottagandeprocessen i grundsärskolan och gymnasiesärskolan
21 oktober


Hemmasittare - Elever med problematisk skolfrånvaro
26 oktober


Skoljuridik för skolchefer
16 november


Offentlighet och sekretess
24 november


Introduktionsprogram i gymnasieskolan, anordnande, mottagande, antagning
6 december


Webbutbildningar vårterminen 2023


Förskolan och juridiken
18 januari 2023


Nya regler för att få driva fristående skolor och förskolor
24 januari 2023Viktig information ang. coronavirus

Samtliga utbildningar hålls endast online tills vidare. Priset för våra webbutbildningar är 3 250 kr/pers. Vid anmälan av 4 personer betalar ni endast för 3.