Hem

Nya vyer med Skoljuristerna

Skoljuristerna erbjuder utbildningar för huvudmän, skolledning och övrig personal inom förskola och skola. Vi erbjuder även rådgivning för dessa grupper samt för vårdnadshavare och elever.


Utbildningar


Jag tillhandahåller både öppna utbildningar (se aktuellt kursprogram till höger) och specialutformade utbildningar för en viss skola eller kommun. Hög kvalitet garanteras genom mycket kompetenta och erfarna föreläsare. Innehållet i specialutbildningarna utformas efter önskemål. Kontakta ingela@skoljuristerna.se för utformning av upplägg samt offert.

Tre viktiga utgångspunkter i alla utbildningar är konkretion, interaktivitet och helhet.


  • Konkretion: Deltagarna ska ha praktisk nytta av utbildningen.
  • Interaktivitet: God tid avsätts till alltid till diskussion och frågestunder.
  • Helhet: Förutom själva genomförandet av utbildningen och bifogad dokumentation ges möjlighet att anmäla frågeställningar i förväg samt att ställa följdfrågor på e-post efter utbildningen.


Målet är att alla kursdeltagare ska känna att de har fått med sig ny kunskap och nya perspektiv på det ämne som behandlats under utbildningen. Både genom själva föreläsningen, genom svar på sina frågor och genom utbyte av tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare.


Rådgivning


Välkommen att ställa skoljuridiska frågor på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Rubricera mailet "Rådgivning".