Hem

Nya vyer med Skoljuristerna

Utbildningar


Jag tillhandahåller både öppna utbildningar (se aktuellt kuraprogram till höger) och specialutformade utbildningar för en viss skola eller kommun. Hög kvalitet garanteras genom mycket kompetenta och erfarna föreläsare. Innehållet i specialutbildningarna utformas efter önskemål. Kontakta ingela@skoljuristerna.se för utformning av upplägg samt offert.

Tre viktiga utgångspunkter i alla utbildningar är konkretion, interaktivitet och helhet.


  • Konkretion: Deltagarna ska ha praktisk nytta av utbildningen.
  • Interaktivitet: God tid avsätts till alltid till diskussion och frågestunder.
  • Helhet: Förutom själva genomförandet av utbildningen och bifogad dokumentation ges möjlighet att anmäla frågeställningar i förväg samt att ställa följdfrågor på e-post efter utbildningen.


Målet är att alla kursdeltagare ska känna att de har fått med sig ny kunskap och nya perspektiv på det ämne som behandlats under utbildningen. Både genom själva föreläsningen, genom svar på sina frågor och genom utbyte av tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare.


Rådgivning


Välkommen att ställa skoljuridiska frågor på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Rubricera mailet "Rådgivning".


Välkommen till våra utbildningsdagar vårterminen 2020Kränkande behandling

Stockholm den 29 september


Särskilt stöd

Stockholm den 13 oktober


Förskolan och juridiken

Stockholm den 21 oktober


Mottagandeprocessen i grund- och gymnasiesärskola

Stockholm den 22 oktober


Hemmasittare - Elever med långvarig frånvaro

Stockholm den 8 oktober


Nya krav för att få driva fristående skolor och förskolor

Stockholm den 3 november


Skoljuridik för skolchefer

Stockholm den 20 november


Skolan och hemmet - Rättigheter och skyldigheter

Stockholm den 1 december


Offentlighet och sekretess i förskola och skola

Stockholm den 10 december


Tillsynsansvarets ramar och lågaffektivt bemötande

Stockholm den 16 decemberViktig information ang. coronavirus

Utbildningen kommer om möjligt hållas i både fysisk form och via webb. Priset för fysisk utbildning är 3 950:- (lunch och fika ingår) och priset för webbutbildning är 3 450:-. Ange i anmälan vilken variant du vill delta i. Om rekommendationerna kring corona inte medger att utbildningen hålls fysiskt så kommer din anmälan automatiskt läggas om till webbutbildning (och då till det lägre priset).

COPYRIGHT © 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS