Om

Om Skoljuristerna.se

Skoljuristerna.se är ett nytt forum för utbildning i skoljuridik. Företaget bakom detta forum är Ingela Fehér Skoljuristen. Kärnan och målsättningen i min verksamhet är att kartlägga kommuners och enskilda skolors (även fristående skolors) skoljuridiska utbildningsbehov och därefter skräddarsy lämpliga informationspaket för dem. Såväl rektorer, lärare som tjänstemän på utbildningsförvaltningarna hanterar juridiska frågor och tar beslut som får juridiska konsekvenser. Min ambition är att alla individer i organisationen får de kunskaper som just de behöver för att vara trygga i sin tjänsteutövning.


Jag tillhandahåller följande utbud:

  • Öppna föreläsningar
  • Skräddarsydda utbildningar
  • Rådgivning
  • Publikationer


Ingela Fehér heter jag som har startat skoljuristerna.se Jag är jurist och har bland annat arbetat som utredare på Skolinspektionen och som skoljurist inom en kommun i Stockholms län. Dessförinnan var jag utgivare på Norstedts Juridik AB och ansvarade för bokutgivning, Internettjänster och seminarieverksamhet för skolledare. Namnet Skoljuristerna syftar förutom på mig själv, på de mycket kunniga föreläsare, författare och specialister i presentationen "Föreläsare" nedan, som jag har haft ett långt och givande samarbete med under min tid på Norstedts Juridik AB. De medverkar nu som uppdragstagare i mitt företag Ingela Fehér Skoljuristen.


Det finns en hel del bra litteratur och Internettjänster inom skoljuridiken. Jag menar ändå att detta inte kan ersätta de personliga möten och den interaktivitet som uppstår under ett seminarium, en föreläsning eller i en diskussionsgrupp, då man konkretiserar och förtydligar stoffets innehåll och ger vägledning till hur man bör orientera sig och hitta inom de olika informationskällorna.


Föreläsare

Mikael Hellstadius

Mikael Hellstadius är jurist och har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år samt tidigare som undervisningsråd på Skolverket och i domstol. Han har även varit  sekreterare och expert i ett stortantal olika utredningar på skolans område samt deltagit i arbetet med flera av de större reformer som genomförts på området under senare år, bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael har också varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar på de statliga rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.


Ingela Fehér

Initiativtagare till skoljuristerna.se.

Jag är jurist och har bland annat arbetat som utredare på Skolinspektionen, som skoljurist inom en kommun i Stockholms län och som utgivare på Norstedts Juridik AB med ansvar för bokutgivning, nyhetsbevakning, internettjänster och seminarieverksamhet inom området skoljuridik. Nu utbildningsarrangör, föreläsare och rådgivare.Carola Rylander

Carola Rylander har i över 10 år arbetat med mottagande inom grund- och gymnasiesärskolan samt lagt ett särskilt fokus på rutiner för rättssäkerhet och utvecklingsfrågor i dessa skolformer. Hon möter dagligen särskolans lärare, elever och vårdnadshavare med uppdraget att säkerställa en likvärdig utbildning för särskolans elever. Hon har lång erfarenhet kring att samverka med externa aktörer som HAB, LSS, Försäkringskassan och Socialtjänsten.

Carola har en Fil. kand i Litteraturvetenskap och en gymnasielärarexamen och har arbetat som lärare vid olika stadier för barn, ungdomar och vuxna.


Gästföreläsare

Vid behov anlitas även gästföreläsare inom olika specialområden, ofta för att ge ett kompletterande praktiskt perspektiv till de juridiska ramarna.

Samarbetspartners

Infosoc Rättsdata AB

Juridiska rättsdatabaser, nyhetsbrev och utbildningar.

Juridik helt enkelt – sedan 1989.

COPYRIGHT © 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS