Utbildningar

Utbildningar

Skoljuristerna har sedan 2010 genomfört flera mycket uppskattade utbildningar, bl.a. kring nya skollagen, kränkade behandling, särskilt stöd och sekretessfrågor. Vi förmedlar alltid senaste nytt kring regler, förslag, beslut under våra utbildningar. Vi är också måna om att deltagarna känner sig involverade och får möjlighet att ställa frågor och föra diskussioner.


Skräddarsydda utbildningar

Jag hjälper till att kartlägga er skolas eller er kommuns skoljuridiska utbildningsbehov. Vi sätter sedan ihop ett lämpligt utbildningspaket för er.


Kontakta mig för en kostnadsfri kartläggning av ert utbildningsbehov!Exempel på innehåll:

  • Kränkande behandling / konflikthantering / särskilt stöd
  • Skolans arbetsmiljö
  • Skolans arbetsrätt
  • Betyg, prövning, skriftliga omdömen
  • Skoljuridik i praktiken (diskussion kring valda frågor)


Exempel på en specialutformad utbildning

En kommuns utbildningsförvaltning kommer fram till att man vill stärka rektorernas kunskaper i skoljuridik. Framförallt vill man införa gemensamma rutiner i skolorna för att hantera rätten till särskilt stöd och arbetet mot kränkande behandling. Man beslutar att även utbilda arbetslagsledarna på skolorna för att få en ökad effektivitet i handläggningen så att alla elever verkligen får en ”lika tillgång till utbildning” som sägs i skollagen.


Så här kan ett utbildningspaket se ut

En eftermiddagsföreläsning ägnas åt reglerna om särskilt stöd och kränkande behandling. Vilket ansvar har lärare, rektorer och huvudmän? Vilka typer av särskilt stöd finns? Åtgärdsprogram. Överklagande. Likabehandlingsplan. Utredningsskyldighet. Anmälningsplikt. Skadestånd. Vilka avgöranden finns i ämnet? I en efterföljande kvällsförlagd workshop diskuteras konkreta frågor ur den egna verksamheten. Rutiner, metoder, förebyggande arbete. Skolmedling?

Aktuella utbildningar

Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn (t.ex. Kränkande behandling), vilka personer som kommer (t.ex. Olle Olsson och Anna Andersson) samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer/kostnadsställe!

Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristen förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.