RÅDGIVNING

Välkommen att ställa skoljuridiska frågor


Din fråga kan vara av helt olika karaktär.


Den kan till exempel gälla rätten till särskilt stöd: Har jag gjort tillräckligt för att eleven ska kunna uppnå målen i detta ärende?


Kränkande behandling: Hur ska jag agera om följande situation uppkommer...? Anmälningsplikt. Mediakontakter. Samarbete med föräldrar, socialtjänst, polis.


Interkommunal ersättning: Om en elev tas emot i en fristående skola i en annan kommun, vem betalar utbildningen för eleven? Har hon/han rätt till skolskjuts?


Föreligger sekretess i denna situation...? Bör jag inhämta samtycke?


Jag återkommer med tidsuppskattning och offert.

 
 
 
 
unsplash