Utbildningar

Utbildningar

Skoljuristerna har sedan 2010 genomfört flera mycket uppskattade utbildningar, bl.a. kring nya skollagen, kränkade behandling, särskilt stöd och sekretessfrågor. Vi förmedlar alltid senaste nytt kring regler, förslag, beslut under våra utbildningar. Vi är också måna om att deltagarna känner sig involverade och får möjlighet att ställa frågor och föra diskussioner.


Skräddarsydda utbildningar

Jag hjälper till att kartlägga er skolas eller er kommuns skoljuridiska utbildningsbehov. Vi sätter sedan ihop ett lämpligt utbildningspaket för er.


Kontakta mig för en kostnadsfri kartläggning av ert utbildningsbehov!Exempel på innehåll:

  • Kränkande behandling / konflikthantering / särskilt stöd
  • Skolans arbetsmiljö
  • Skolans arbetsrätt
  • Betyg, prövning, skriftliga omdömen
  • Skoljuridik i praktiken (diskussion kring valda frågor)


Exempel på en specialutformad utbildning

En kommuns utbildningsförvaltning kommer fram till att man vill stärka rektorernas kunskaper i skoljuridik. Framförallt vill man införa gemensamma rutiner i skolorna för att hantera rätten till särskilt stöd och arbetet mot kränkande behandling. Man beslutar att även utbilda arbetslagsledarna på skolorna för att få en ökad effektivitet i handläggningen så att alla elever verkligen får en ”lika tillgång till utbildning” som sägs i skollagen.


Så här kan ett utbildningspaket se ut

En eftermiddagsföreläsning ägnas åt reglerna om särskilt stöd och kränkande behandling. Vilket ansvar har lärare, rektorer och huvudmän? Vilka typer av särskilt stöd finns? Åtgärdsprogram. Överklagande. Likabehandlingsplan. Utredningsskyldighet. Anmälningsplikt. Skadestånd. Vilka avgöranden finns i ämnet? I en efterföljande kvällsförlagd workshop diskuteras konkreta frågor ur den egna verksamheten. Rutiner, metoder, förebyggande arbete. Skolmedling?

Aktuella utbildningar

Kränkande behandling

Stockholm den 29 september


Särskilt stöd

Stockholm den 13 oktober


Förskolan och juridiken

Stockholm den 21 oktober


Mottagandeprocessen i grund- och gymnasiesärskola

Stockholm den 22 oktober


Hemmasittare - Elever med långvarig frånvaro

Stockholm den 8 oktober


Nya krav för att få driva fristående skolor och förskolor

Stockholm den 3 november


Skoljuridik för skolchefer

Stockholm den 20 november


Skolan och hemmet - Rättigheter och skyldigheter

Stockholm den 1 december


Offentlighet och sekretess i förskola och skola

Stockholm den 10 december


Tillsynsansvarets ramar och lågaffektivt bemötande

Stockholm den 16 decemberViktig information ang. coronavirus

Utbildningen kommer om möjligt hållas i både fysisk form och via webb. Priset för fysisk utbildning är 3 950:- (lunch och fika ingår) och priset för webbutbildning är 3 450:-. Ange i anmälan vilken variant du vill delta i. Om rekommendationerna kring corona inte medger att utbildningen hålls fysiskt så kommer din anmälan automatiskt läggas om till webbutbildning (och då till det lägre priset).

Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn (t.ex. Nya skollagen Stockholm Grundskola), vilka personer som kommer (t.ex. Olle Olsson och Anna Andersson) samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristen förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.

COPYRIGHT © 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS